# laksanakan kewajipan klik..=) #

Monday, December 15, 2008

PeRluNyA ILmU BeRsAmA AmAL...

SETIAP Muslim harus mengakui dengan keyakinan yang mantap di hati bahawa penciptaan manusia di muka bumi ini bertujuan mengabdikan diri semata-mata kepada-Nya dan hakikat itu perlu diterima penuh keimanan. Allah menegaskan matlamat, penciptaan manusia di dunia dalam firman-Nya yang bermaksud: "Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku." (Surah Az-Zariyat, ayat 56).

Ini membuktikan kedudukan ibadat penting dan tidak boleh diabaikan oleh Muslimin serta Muslimat. Tidak dinafikan ibadat adalah tunjang kepatuhan manusia kepada Allah yang didorong keimanan kental dengan cara mentaati sepenuh hati segala perintah-Nya dan selalu berusaha menjauhi larangan-Nya.

Namun, perlu diingat untuk melaksanakan amal ibadat kepada-Nya, harus memiliki ilmu serta petunjuk disampaikan Rasulullah SAW kerana ilmu dan amal tidak boleh dipisah atau diasingkan. Imam Al-Ghazali pernah menuturkan: “Seluruh manusia dalam kebinasaan kecuali orang berilmu. Orang berilmu pun akan binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya.” Imam Hasan Al-Basri juga tidak ketinggalan mengeluarkan pandangannya menyentuh ilmu dan amal iaitu: “Tuntutlah ilmu, tapi tidak melupakan ibadat dan kerjakan ibadat tapi tidak boleh lupa pada ilmu.” Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: “Ilmu itu imamnya amal, sedangkan amal makmumnya.” Di sini jelas dengan ilmu, seseorang dapat mengenal Allah termasuk segala ciptaan-Nya, nama-Nya dan sifat-Nya yang sempurna. Jika tidak kenal Allah, bagaimana mungkin seseorang boleh melakukan ibadah?

Hal itu pernah dipersoalkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul `Abidin - “Bagaimana jadinya apabila engkau menyembah yang engkau belum kenal dengan nama-Nya dan sifat zat-Nya dan yang wajib bagi-Nya dan mustahil dalam sifat-Nya, sebab terkadang engkau mengiktiqadkan sesuatu yang tidak layak bagi-Nya dan sifat-Nya. Jika demikian, maka ibadatmu itu berhamburan seperti debu ditiup angin (sia-sia belaka).”

Ibadat dalam Islam bukan bermakna menjauhi perkara bersifat duniawi kerana ia bertentangan dan bersifat melampau. Banyak firman Allah dalam al-Quran yang menyuruh manusia menyeimbangkan antara tuntutan dunia dan akhirat antaranya firman bermaksud: “Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.” (Surah al-Qashash, ayat 77)

Ibadat ialah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah. Semua perbuatan atau amalan tergolong amalan ibadat diukur melalui niatnya. Jika seseorang mengerjakan solat tapi niatnya ingin mendapat pujian, tentu solat itu terkeluar daripada ibadat.

Oleh itu kita dianjur menyuburkan sifat ikhlas dalam hati ketika melakukan ibadat atau apa saja amalan seperti firman Allah bermaksud: “Dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah melainkan supaya beribadat kepada-Nya dengan ikhlas.” (Surah al-Bayyinah, ayat 5)

Apabila tidak ikhlas, ibadat tadi akan dicemari oleh sifat cela seperti takbur dan riak. Supaya ibadat berdiri betul dan mengikut alur disyariatkan, seseorang memerlukan ilmu untuk mendapat kefahaman yang jelas. Tidak hairan jika Allah menurunkan wahyu pertama berkenaan tuntutan mencari ilmu seperti maksud ayat: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.” (Surah al-‘Alaq, ayat 1-4)

Ayat itu memberi pengertian Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis dan baca. Itulah yang dikatakan ilmu sebagai penyuluh kehidupan manusia yang selamat, terhormat dan mendapat berkat di dunia serta akhirat.

Begitu juga ayat al-Quran yang mengajak manusia berfikir sebagai tanda proses seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan akal yang dianugerahkan Allah. Firman Allah yang bermaksud: “Katakan adakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal dapat menerima pelajaran.” (Surah az-Zumar, ayat 9)

Ibadah berkualiti dan diterima Ilahi dibuat berpandukan ilmu daripada al-Quran atau sunnah. Demi meraih manis keredaan-Nya, seseorang mesti melakukan pengabdian kepada Allah berdasarkan kefahaman yang benar dan pasti, bukan mengikut membuta tuli.


No comments: